Over het fonds

Het Frea Janssen-Vos Fonds is in juni 2019 in een samenwerking tussen het bestuur en Ton Janssen opgericht. Het fonds is een goed doel dat is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het doel van het fonds is om de kinderopvang en het onderwijs te verbeteren met behulp van een ontwikkelingsgerichte aanpak. Hiertoe onderneemt de stichting verschillende activiteiten:

-Onderzoek door wetenschappers en studenten in samenwerking met leerkrachten en/of nascholers voor het ontwikkelen van goede praktijken

-Publiceren en verspreiden van artikelen, brochures en boeken

-Organiseren van workshops, conferenties voor het verspreiden van nieuwe onderwijspedagogische werkwijzen en inzichten

-Verspreiden van nieuws, kennis en inzichten via de website en sociale media (Facebook) 

Deze activiteiten zijn gericht op leerkrachten, pedagogisch medewerkers, studenten, onderzoekers, docenten, adviseurs en nascholers werkzaam in het primair onderwijs en de kinderopvang.

In schooljaar 2019-2020 willen we een onderzoek opzetten naar de ontwikkeling van kunstzinnige vorming in de kinderopvang en het primair onderwijs vanuit een OGO-perspectief.

Heeft u interesse om mee te doen aan dit onderzoek of wilt u het werk van de stichting steunen? Neem dan contact op met het bestuur via: fjvfonds@gmail.com

Gegevens van het Fonds:

KvK-nummer: 75078260

RSIN: 860133151

U kunt het werk van het FJV-fonds ondersteunen door geld te storten op rekeningnummer: NL64 ABNA 0864 1878 31. Omdat het fonds een ANBI-status heeft kan dit onder bepaalde voorwaarden met belastingvoordeel.

Het beeldmerk is ontworpen door Michel Welgraven van Studio Welgraven: https://www.studiowelgraven.nl

Ons beleidsplan is hier te downloaden:

Het jaarverslag van 2019-2020:

Het jaarverslag van 2021:

En de jaarrekeningen van 2019 tot 2021: