Onderzoek Kunstzinnige Vorming

Onderzoek naar gesprekken over kunst met jonge kinderen (3-6 jarigen) loopt!

Het Frea Janssen-Vos Fonds is opgericht ter nagedachtenis aan deze belangrijke grondlegger van OGO in ons land. Het fonds biedt leerkrachten, pedagogisch medewerkers, nascholers en wetenschappers de gelegenheid om OGO een nieuwe impuls te geven. Het gaat om specifiek praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. 

Het Frea Janssen-Vos Fonds is gestart met een praktijkgericht onderzoek waarin onderzoekers van de VU samenwerken met pm’ers en leerkrachten in de onderbouw. De Activiteit doet ook mee en neemt de begeleiding voor haar rekening. Voor de eerste ronde (2020-2021) is gekozen om nader onderzoek te doen naar de kunstzinnige vorming van peuters in de kinderopvang en jonge kinderen in de basisschool (groep 1-3). 

We hebben het bij kunstzinnige vorming over alle in onze cultuur voorkomende kunstzinnige uitingsvormen: muziek, dans, beeldende kunst, architectuur, theater, literatuur, film en fotografie.

Doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een werkwijzer om met jonge kinderen gesprekken te voeren over kunstwerken. Dat kunnen schilderijen zijn, maar ook beelden, foto’s, muziek, dans of andere kunstzinnige uitingen. Deze gesprekken zijn erop gericht de kinderen te laten reflecteren en zo ook ideeën te krijgen om een eigen kunstwerk te maken. De eigen kunstwerken worden vervolgens ook weer besproken en leiden tot een tweede, gereviseerde versie. We verwachten dat gesprekken over kunst een bijdrage kunnen leveren aan het esthetisch oordeelsvermogen van jonge kinderen en ook aan hun taalontwikkeling binnen dit domein. We laten ons inspireren door de uitspraken van bekende denkers over kunst:

  • Taco Dibbits, directeur van Het Rijksmuseum in een interview in NRC: “Er zit een drang in mensen om dingen te maken waarvan we nog niet weten waar ze toe zullen leiden.”

  • Bert van Oers in Minerva’s queeste: “Ontwikkelingsgerichte kunstzinnige vorming zou naar op z’n minst drie dingen moeten streven: 
    • Ontwikkeling van esthetisch oordeel
    • Ontwikkeling van vaardigheden tot expressie
    • Ontwikkeling van een eigen oeuvre”

  • Ted van Lieshout in een prachtig nieuw boek over kunst: “Kunst is alles wat je doet om niet dood te gaan van verveling …”

  • Martha Nussbaum in ‘Niet voor de winst’: “We dienen de ‘innerlijke ogen’ van onze leerlingen te cultiveren en dat houdt zorgvuldig onderwijs in de kunsten in.”

 Wil jij ook meedoen en meedenken over een ontwikkelingsgerichte invulling van kunstzinnige vorming voor jonge kinderen? Mail ons een korte tekst over jouw ideeën en praktijken via fjvfonds@gmail.com